Objava dvije odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge za osiguranje radnika od nesreće

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku programa za očitavanje kartica i tahografa