Obavještenje o sazivanju skupštine

-Obavještenje o sazivanju 29. skupštine JP KOMUNALAC D.D. Gradačac