OBAVIJEST ZA KORISNIKE VODOSNADBIJEVANJA 25.05.2020.

O B A V I J E S T

ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA

 

Plan redukcije vodosnabdijevanja za 25.05.2020.

 

od 23:00 (ponedjeljak, 25.05.2020.g.) do 05:00 (utorak, 26.05.2020.g.),

 

Ulica Šehida, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, dio 1.Bataljona, Ahmeta Beširevića, dio Raifa Šaldića, Sviračka, Rasima Terzića, Škorići, 25. Novembar, dio 6. Bataljona (od parka Stara banja do kružnog toka), dio Sarajevske (od BP Energopetrol do BP Belamionix), dio industrijske zone (od Limoplasta do BP Hifa Oil), te dio naselja Begovina i Ledenice do Oklopnog voza.

Svakodnevno će se vršiti analize funkcionisanja sistema vodosnabdijevanja, te je moguće da će dolaziti do promjene termina i lokacija redukcija, o čemu ćemo blagovremeno obavještavati korisnike na web stranici.

 

 

Apelujemo na sve potrošače da vodu koriste što racionalnije, da smanje nepotrebno rasipanje vode i korištenje u tehničke svrhe kako bi obustave isporuke vode bile u što manjoj mjeri.