O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 11.06.2020.

O B A V I J E S T

ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA

 

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će u periodu

od 20:00 (četvrtak, 11.06.2020.g.)     do 05:00 (petak, 12.06.2020.g.),

biti zatvorene sljedeće ulice:

 

  1. Muslimanske brigade, Raifa Šaldića, Rijeka, 8.mart, Šehitluci, dio Esada Taslidžića, Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. aprila, dio 7. bataljona,  Titova, Josipa Šibera,  H. K. Gradaščevića, Hasana Kikića, 1. maja, XVIII hrvatske brigade, Partizanska bolnica, Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Sarajevska, Okanovići, Ledenice.

 

Apelujemo na sve potrošače da vodu koriste što racionalnije, da smanje nepotrebno rasipanje vode i korištenje u tehničke svrhe kako bi obustave isporuke vode bile u što manjoj mjeri.