Izmjene/dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

– Izmjene/dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu