A+ R A-

OBAVIJEST, 11.2.2014. godine

Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac obavještava cijenjene korisnike odvoza kućnog smeća da je u utorak, 11.2.2014. godine, obustavljeno deponovanje kućnog smeća na gradskoj deponiji “Višnjik” u Vidi II.

Smeće će u narednom periodu biti odvoženo i deponovano na jednoj od deponija susjednih općina.

Napominjemo da će se voziti i deponovati  samo kućno smeće, a korisnike odvoza šljake od centralnog  grijanja molimo za strpljenje dok se ne nađe rješenje za deponovanje istog, koje će se riješiti u narednim danima.

Također, obavještavamo da će narednih dana doći do novog rasporeda odvoza kućnog smeća, a korisnici će putem medija biti obaviješteni o navedenom.                                                                  Copyright ©2014 Komunalac d.d. Gradačac