A+ R A-

Dogovor o igradnji Regionalne deponije

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma Ministrica Branka Đurić, održala je radni sastanak sa predstavnicima općina ovog dijela Bosne i Hercegovine na temu izgradnje Regionalne deponije za odlaganje komunalnog otpada. Radni sastanak održan je u Orašju 10.juna uz prisustvo gradonačelnika Brčko Distrikta, načelnika općina Orašje, Gradačac, Srebrenik, Odžak, Šamac, Domaljevac i Pelagićevo.

Na ovom sastanku razmotrene su mogućnosti izgradnje Regionalne deponije «Dusine».

Radi se o projektu o suvremenom i zajedničkom upravljanju otpadom na razini nekoliko općina iz regije, planiranim u Federalnom planu upravljanja otpadom, koji prema Zakonu o upravljanju otpadom, predstavlja provedbeni dokument Strategije upravljanja otpadom FBiH 2008-2018 , a financiran od strane Svjetske banke.

Njegov je osnovni cilj uspostava integralnog sustava upravljanja otpadom, odnosno identificiranje trenutnog stanja u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana otpada, te definiranje, na osnovu budućih potreba, potrebnih pravnih i infrastrukturnih zahtjeva/kapaciteta za dostizanje Strategijom postavljenih ciljeva. On, stoga, daje detaljne smjernice za rješavanje problema upravljanja otpadom kroz zatvaranje postojećih nesanitarnih općinskih odlagališta otpada, otvaranje regionalnih centara za upravljanje otpadom čija je glavna infrastrukturna komponenta odlagalište neopasnog otpada i ekonomsko opravdano izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada.

Sredstva za njegovo implementiranje planirana su u Dokumentu okvirnog proračuna/budžeta (DOB) za period 2012-2014 godine, a drugi izvor financiranja predstavlja Fond za zaštitu okoliša, posebno za saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, te iskorištavanje vrijednih svojstava i obrade otpada.

Za osiguranje sveukupno potrebnog iznosa za realizaciju Federalnog plana upravljanja otpadom od 456,6 miliona KM koristit će se i drugi izvori financiranja, kao što su sredstva kredita razvojnih banaka, Svjetske banke, EU fondova (IPA) i sredstva iz međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje.

Na sjednici Općinskog vijeća od 11.06.2013. godine, Općinski načelnik upoznao je Općinsko vijeće o održanom radnom sastanku, na osnovu čega je Općinsko vijeće donijelo je Zaključak da podržava izgradnju ove Regionalne deponije i ovlastilo Općinskog načelnika na preduzimanju daljnih mjera. Uskladu sa vođenim razgovorima i zaključkom Vijeća Općinski načelnik uputio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Pismo namjere.

Uporedo sa iznalaženjem rješenja za regionalnu deponiju na općini Gradačac realizuje se i Plan sanacije i zatvaranja postojeće deponije «Višnjik».

(KOMUNALAC.BA/Općina Gradačac)

OBAVJEŠTENJA

Objavljene 3 odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje kompresora..

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sezonskog cvijeća...

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje PPA,hidrantske mreže i obuka uposlenika..

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

- Plan javnih nabavki za 2018. godinu 

Kvar na cjevovodu!

Zbog kvara na cjevovodu bez vode u periodu od 8 do 11 sati će biti korisnici u naselju Svirac i u ulicama Škorići, Hazna, Zlatnih ljiljana te dio ulice Husein-kapetana Gradaščevića.

Produžen rok za podnošenje prijava za T1

Title: Bosnia And Herzegovina: Gradacac Water Supply Project
Project Name - Gradacac Water Supply Project
Country - Bosnia And Herzegovina
Business Sector - Municipal and Environmental Infrastructure
Project ID - 45810
Tender Exercise No. - 6130578
Tender Exercise Title - Expansion of water supply system- Construction of Well field; Pumping station and Pressure pipeline 
Client Name - Goverment of Bosnia and Herzegovina 
Type of Notice - Invitation for Tenders - Single Stage
Nature of Procurement - Works
General Procurement Notice Published - 29/01/2018 14:52
Publication Date - 16/02/2018 10:48
Issue Date - 19/02/2018 14:00
Closing Date - 13/04/2018 12:00

 

„Addendum 
   Date of Addendum: 30/03/2018
   Reason for Addendum: Havining in mind many questions have been raised from suppliers. and later respond from our (employer ) side as well request from one supplier for deadline extension for offer submission due to tender volume documentation and fact that great Catholic day is approaching, we would like to extend the deadline for offer submission for 1,5 weeks (new closing date 13.04.2018).
Nature of Addendum: Deadline Extension
Client Address:JP KOMUNALAC d.d.
H.K.Gradascevica 114, Gradacac, 76250 , Bosnia And Herzegovina, Gradacac, 76250 , Bosnia And Herzegovina"

 

                                                                  Copyright ©2014 Komunalac d.d. Gradačac