Predstavnici EBRD-a posjetili Komunalac

Danas su predstavnici EBRD-a posjetili Komunalac d.o.o. Gradačac sa ciljem uvida u poslovne knjige, trenutnog stanja, finansijeske izvještaje,  te obilaska postrojenja prečistača otpadnih voda i vodovoda Okanovići, a sve u cilju formiranja mišljenja i davanja saglasnosti na odobrenje kreditnih sredstava Općini Gradačac kojim bi se pored vodovoda Domažić finasirala izgradnja sekundarne vodovodne mreže i prečistača otpadnih voda koje su u ingrenciji Komunalca.


Direktor Komunalaca, gospodin Damir Okanović, zajedno sa predstavnicima EBRD-a i konsultanske kuće SWECO veći dio procjene proveli su na terenu kako bi na licu mjesta predočili probleme koji bi trebali biti riješeni odobrenim sredstvima EBRD-a.