A+ R A-

Obavijest o javnoj nabavci za 2014. godinu

Obavještavaju se zainteresovane strane da je  u službenom glasniku  BiH br.20 od 17.03.2014. godine objavljena Javna nabavka (otvoreni postupak) za sljedeće lotove.
1. lot I Vodovodni materijal do 2" (cola)
2. lot II Vodovodni materijal preko 2" (cola)
3. lot III Vodovodni materijal za kućne priključke
4. lot IV Vodomjeri
5. lot V Radio modul za vodomjere
6. lot VI gorivo i mazivo
Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama JP "Komunalac" dd Gradačac od 8 do 15 sati svakim radnim danom do 08.04.2014. godine a otvaranje prispjelih ponuda je 15.04.2014. god.

OBAVJEŠTENJA

Objavljen tender - Projekat vodosnabdijevanja Gradačac

Title: Bosnia And Herzegovina: Gradacac Water Supply Project
Project Name - Gradacac Water Supply Project
Country - Bosnia And Herzegovina
Business Sector - Municipal and Environmental Infrastructure
Project ID - 45810
Tender Exercise No. - 6130578
Tender Exercise Title - Expansion of water supply system- Construction
of Well field; Pumping station and Pressure pipeline
Client Name - Goverment of Bosnia and Herzegovina
Type of Notice - Invitation for Tenders - Single Stage
Nature of Procurement - Works

Opširnije...

Otkazana 22. vanredna skupština JP Komunalac d.d. Gradačac

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

- Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta (PDF)

Obavijest o sazivu 22.(vanredne) skupštine JP Komunalac d.d. Gradačac

Nadzorni odbor JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

- Obavještenje o sazivu 22. (vanredne) skuštine JP Komunalac d.d. Gradačac (PDF)

Izabran najpovoljniji ponuđač za transport sa utovarom otpada u 2017.godini

JP Komunalac d.d. Gradačac donijelo je:

- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za transport sa utovarom otpada u 2017.godini

                                                                  Copyright ©2014 Komunalac d.d. Gradačac