A+ R A-

Obavijest o javnoj nabavci za 2014. godinu

Obavještavaju se zainteresovane strane da je  u službenom glasniku  BiH br.20 od 17.03.2014. godine objavljena Javna nabavka (otvoreni postupak) za sljedeće lotove.
1. lot I Vodovodni materijal do 2" (cola)
2. lot II Vodovodni materijal preko 2" (cola)
3. lot III Vodovodni materijal za kućne priključke
4. lot IV Vodomjeri
5. lot V Radio modul za vodomjere
6. lot VI gorivo i mazivo
Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama JP "Komunalac" dd Gradačac od 8 do 15 sati svakim radnim danom do 08.04.2014. godine a otvaranje prispjelih ponuda je 15.04.2014. god.

                                                                  Copyright ©2014 Komunalac d.d. Gradačac